Նորություններ

ՀԱՎԱՍԱՐ – ԵՄ-ն հանուն կանանց իրավազորման Հայաստանում

ՀԱՎԱՍԱՐ – ԵՄ-ն հանուն կանանց իրավազորման Հայաստանում

Կանանց և աղջիկների համար բռնությունից զերծ կյանքի համապարփակ քաղաքականությանն ուղղված ծրագիր Ընդդեմ կանանց նկատմամբ բռնության կոալիցիայի առաքելությունն է համատեղ նպաստել կանանց և աղջիկների նկատմամբ գենդերային բռնության վերացմանը՝ ամրապնդելով կանխարգելման և պաշտպանության մեխանիզմները: Ընդհանուր նպատակ Նպաստել կառավարման ազգային և տեղական մակարդակներում հանրային ծառայությունների մատուցման որակի բարելավմանը` ապահովելով կանանց և տղամարդկանց միջև հավասարության սահմանադրական ապահովումը` անդրադառնալով կանանց (աղջիկների) նկատմամբ խտրականության տարբեր ձևերին…

Կոալիցիայի ներկայացուցիչները մասնակցել են ՄԱԿ-ի Կանանց կարգավիճակի հարցերով հանձնաժողովի 68-րդ նիստին

Կոալիցիայի ներկայացուցիչները մասնակցել են ՄԱԿ-ի Կանանց կարգավիճակի հարցերով հանձնաժողովի 68-րդ նիստին

Ընդդեմ կանանց նկարտամբ բռնության կոալիցիայի անդամ կազմակերպությունները Նյու Յորքում մասնակցել են Կանանց կարգավիճակի հարցերով հանձնաժողովի 68-րդ նստաշրջանին (CSW68)։ Մասնակիցները ներկայացրել են հայաստանյան իրավիճակը կանանց իրավունքների ոլորտում: Մասնավորապես՝ գենդերային բռնության վերաբերյալ տարբեր քննարկումների ժամանակ շեշտադրվել է հակամարտությունների ազդեցությունը գենդերային բռնության խորացման, դրա հետևանքների հաղթահարման վրա: Մասնակցությունը նմանատիպ ֆեմինիստական հավաքներին հզորացնում է պայքարը կանանց իրավունքների և բռնությունից զերծ կյանքի համար: Հանձնաժողովի ամենամյա…

Բաց մրցույթ․Պաշտոնական վեբկայքի թարմացում եվ ախտորոշիչ ծառայություններ

Բաց մրցույթ․Պաշտոնական վեբկայքի թարմացում եվ ախտորոշիչ ծառայություններ

Ընդհանուր տեղեկություններ Ընդդեմ կանանց նկատմամբ բռնության կոալիցիան ցանց է: Այն բաղկացած է 10 ՔՀԿ-ներից, որոնք միավորվել են՝ համատեղ վերացնելու գենդերային հիմքով բռնությունը կանանց և աղջիկների նկատմամբ: Անդամ կազմակերպությունները գործում են Երևանում, Գյումրիում և Սպիտակում։ Աշխատանքի հիմնական ուղղությունները ներառում են գենդերային հավասարության և կանանց հզորացմանը և գենդերային հիմքով բռնությունից կանանց և աղջիկների պաշտպանությունը: Անդամ կազմակերպություններից երկուսը` Կանանց աջակցության կենտրոնը Երևանում և…

Բաց մրցույթ․Կանանց նկատմամբ բռնության բոլոր ձեվերի եվ ընտանեկան բռնության վերաբերյալ տվյալների հավաքագրման նորմատիվ իրավական կարգավորումների ուսումնասիրություն

Բաց մրցույթ․Կանանց նկատմամբ բռնության բոլոր ձեվերի եվ ընտանեկան բռնության վերաբերյալ տվյալների հավաքագրման նորմատիվ իրավական կարգավորումների ուսումնասիրություն

Ընդհանուր տեղեկություններ Ընդդեմ կանանց նկատմամբ բռնության կոալիցիան ցանց է: Այն բաղկացած է 10 ՔՀԿ-ներից, որոնք միավորվել են՝ համատեղ վերացնելու գենդերային հիմքով բռնությունը կանանց և աղջիկների նկատմամբ: Անդամ կազմակերպությունները գործում են Երևանում, Գյումրիում և Սպիտակում։ Աշխատանքի հիմնական ուղղությունները ներառում են գենդերային հավասարության և կանանց հզորացմանը և գենդերային հիմքով բռնությունից կանանց և աղջիկների պաշտպանությունը: Անդամ կազմակերպություններից երկուսը` Կանանց աջակցության կենտրոնը Երևանում և…

Ընդդեմ կանանց նկատմամբ բռնության կոալիցիայի անդամ կազմակերպությունները աջակցում են արցախցի ընտանիքներին

Ընդդեմ կանանց նկատմամբ բռնության կոալիցիայի անդամ կազմակերպությունները աջակցում են արցախցի ընտանիքներին

2023 թվականի նոյեմբերից մինչ օրս Ընդդեմ կանանց նկատմամբ բռնության կոալիցիայի անդամ կազմակերպությունները ավելի քան 300 արցախցի ընտանիքների են աջակցել Շիրակի, Լոռու, Տավուշի մարզերում ու Երևանում «Փոփոխելով ընտանեկան բռնության հարցերով օրակարգը Հայաստանում» ծրագրի շրջանակում: Շիրակի մարզում «Կանանց իրավունքների տուն»-ը ավելի քան 140 վերմակ է փոխանցել դրա կարիքն ունեցող ընտանիքներին, իսկ «Ագաթ» հաշմանդամություն ունեցող կանանց իրավունքների պաշտպանության կենտրոնը հիգիենայի ու սպասքի 20…

«Ընտանեկան բռնություն» թեմայով վերապատրաստումներ իրականացնող մասնագետի մրցույթ

«Ընտանեկան բռնություն» թեմայով վերապատրաստումներ իրականացնող մասնագետի մրցույթ

Ընդդեմ կանանց նկատմամբ բռնության կոալիցիայի անդամ Կանանց իրավունքների տունը հայտարարում է «Ընտանեկան բռնություն» թեմայով վերապատրաստումներ իրականացնող մասնագետի մրցույթ։ Դիմելու համար անհրաժեշտ է լրացնել գնային առաջարկը և ուղարկել [email protected] հասցեին PDF տարբերակով՝ ստորագրված և կնքված (կնիքի առկայության դեպքում) մինչև 2023թ.-ի օգոստոսի 10-ը ներառյալ։ Գնային առաջարկը կարող եք ներբեռնել`  այստեղ։ Կազմակերպության և ծրագրի մասին հակիրճ նկարագիրը կարող եք տեսնել այստեղ։  Մրցույթը հայտարարվում…

ՄԱԿ-ի մարմինների կողմից եվ ընթացակարգերի շրջանակներում Հայաստանին ուղղված կանանց իրավունքներին վերաբերող առաջարկների քարտեզագրում

ՄԱԿ-ի մարմինների կողմից եվ ընթացակարգերի շրջանակներում Հայաստանին ուղղված կանանց իրավունքներին վերաբերող առաջարկների քարտեզագրում

Այս փաստաթուղթը մշակվել է «Ընդդեմ կանանց նկատմամբ բռնության» Կոալիցիայի կողմից «Փոփոխելով ընտանեկան բռնության հարցերով օրակարգը Հայաստանում» ծրագրի շրջանակներում: Փաստաթուղթը ներառում է ՄԱԿ-ի 3 մարմինների կողմից, մասնավորապես՝ 1. Մարդու իրավունքների խորհրդի (2020թ.) Համընդհանուր պարբերական դիտարկման շրջանակներում 2.Մարդու իրավունքների կոմիտեի (2021թ.) Քաղաքացիական և քաղաքական միջազգային դաշնագրի շրջանակներում 3.Կանանց նկատմամբ խտրականության բոլոր ձևերի վերացման Կոմիտեի (2022թ.) Կանանց նկատմամբ խտրականության բոլոր ձևերի վերացման Կոնվենցիայի…

Ուղեցույց․ «Կանանց նկատմամբ խտրականության բոլոր ձեւերի վերացման մասին» կոնվենցիայի պատշաճ կիրառումը պետության կողմից

Ուղեցույց․ «Կանանց նկատմամբ խտրականության բոլոր ձեւերի վերացման մասին» կոնվենցիայի պատշաճ կիրառումը պետության կողմից

«Ընդդեմ կանանց նկատմամբ բռնության» կոալիցիայի անդամ Կանանց ռեսուրսային կենտրոնը հրապարակել է ուղեցույց քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչների համար՝ «Կանանց նկատմամբ խտրականության բոլոր ձեւերի վերացման մասին» կոնվենցիայի պատշաճ կիրառումը պետության կողմից։ Ուղեցույցի մշակման համար հիմք է ծառայել International Women›s Rights Action Watch Asia Pacific (IWRAW Asia Pacific) կազմակերպության անցկացրած երկօրյա դասընթացը, որին մասնակցել են Ընդդեմ կանանց նկատմամբ բռնության կոալիցիայի անդամները: Դասընթացի ժամանակ քննարկվել…

Հաղորդակցության մասնագետի բաց մրցույթ

Հաղորդակցության մասնագետի բաց մրցույթ

Ընդդեմ կանանց նկատմամբ բռնության կոալիցիան հայտարարում է հաղորդակցության մասնագետի բաց մրցույթ։ Զբաղվածությունը՝ կես դրույք Ախատանքային ժամերը՝ ազատ, հեռավար աշխատելու հնարավորությամբ։   Աշխատանքի սկիզբը՝ հուլիսի 16-ից։   Հաղորդակցման մասնագետը պատասխանատու է լինելու կոալիցիայի հաղորդակցման ռազմավարության իրագործման, հանրության և ԶԼՄ-ների հետ հաղորդակցության կազմակերպման, կայքի և սոցիալական ցանցերի էջերի բովանդակության մշակման, ստեղծման, հրապարակման և տարածման, հայտարարությունների տեքստերի մշակման, ստեղծման ու խմբագրման, հաղորդակցմանն առնչվող այլ…